SunEngine den mest korrekta analysen av ditt tak.

Genom ett forskningssamarbete vill KTH och Tyréns göra det enklare för dig att ta ett välgrundat beslut kring din solcellsinvestering, se filmen och ta reda på varför.

Laddar
Hållbart samhällsbyggande sedan 1942

Hållbart samhällsbyggande sedan 1942

Läs mer
Tillsammans med forskare

Tillsammans med forskare

Läs mer